+421 2 3260 2244Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30
Inter Cars
+421 2 3260 2244Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30
Hladať vo všetkých kategóriach
Vyhľadávanie podľa vozidla
Vyhľadávanie podľa vozidla

Prečo sa autobatérie vymieňajú?

Žiadna batéria nie je večná. Skôr alebo neskôr prichádza okamih, keď potrebujeme vymeniť batériu za novú. Ako nákup novej batérie, tak jej montáž by nemali spôsobiť veľké problémy, ale samotná batéria by mala byť rozhodne montovaná profesionálmi.

Po výbere správnej batérie pre naše auto môžeme pristúpiť k jej montáži. Operácie sa zdajú byť jednoduché, ale prvýkrát to iste spôsobí nejaké ťažkosti. Navyše v rastúcom počte nových vozidiel vybavených systémom "Štart-Stop" a ďalšími pokročilými elektronickými systémami, ktorých ústredným prvkom je batéria, nemožno batériu vymeniť sami. Taký pokus zrejme zabráni opätovnému naštartovaniu vozidla.

Čo si pamätať pred výmenou batérie?

Ak bola batéria nášho vozidla vystavená rýchlemu, neprirodzenému opotrebovaniu alebo poruche, mali by sme o tom informovať pracovníkov servisu. Pred inštaláciou nového zariadenia vykoná servis batériovú skúšku, skontroluje účinnosť elektrického systému, či nedošlo k výraznému úniku prúdu. Keď je vozidlo v pokoji, skontrolujte prúd nabíjania akumulátora a štartér. Vodiči často vymieňajú batériu, ktorá je v poriadku, pretože ju obviňujú z problému s naštartovaním auta, a nie vždy za to môže batéria. Batéria by mala byť vybraná podľa katalógu výrobcu batérie. Až po vykonaní všetkých kontrol, môže byť nová batéria bezpečne namontovaná do auta. To je dôležité, pretože záruka na batériu nepokrýva škody vzniknuté v dôsledku zlyhania elektrického systému automobilu a existujú prípady, ako napríklad použitie prídavnej batérie k alarmovému systému, ktorá poškodzuje hlavnú batériu.

Inštalácia novej batérie

Batéria by mala byť inštalovaná podľa pokynov výrobcu vozidla, u niektorých modelov je potrebné napríklad udržiavať napájania. Dbajte na to, aby nedošlo ku skratu elektrickej inštalácie, nenastavujte nastavenie ovládačov počítača alebo iných zariadení, napr. rádia. Stará batéria musí byť zlikvidovaná v súlade s platnými právnymi predpismi. V najnovších vozidlách, napríklad so systémom Štart & Stop, je nutné prispôsobiť novú batériu v počítači. Vzhľadom k nízkym nákladom na výmenu batérie je vhodné vykonať výmenu v servise.